Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tance

Vyučujúci: Mgr. Dana Széllová
E-mail: dana.szellovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Streda:       10,30 - 11,30   Fitcentrum
Štvrtok:      10,30 - 11,30   Fitcentrum