Tance

Vyučujúci: Mgr. Füzéková Kristína
Tel.:
 Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: fuzekovafns.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Streda:       11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“ 
Štvrtok:      10,00 - 11,00   Fitcentrum