Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tance

Vyučujúci: Mgr. Füzéková Kristína
E-mail: kristina.fuzekovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Streda:       11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“ 
Štvrtok:      11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“