Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Basketbal

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Pondelok:   14:30 - 16:00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Pondelok:   19,00 - 20,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“   VŠL muži
Pondelok:   20,30 - 22,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“   VŠL ženy
Štvrtok:       08,00 - 09,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"