Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bouldering

Vyučujúci: Mgr. Füzéková Kristína
E-mail: kristina.fuzekovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:    09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:     10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Utorok: 14,00 - 15,00 Boulderingová stena FEI STU
Utorok: 15,00 - 16,00 Boulderingová stena FEI STU
Utorok: 16,00 - 17,00 Boulderingová stena FEI STU