Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bouldering

Vyučujúci: PaedDr. Vandáková Lenka
E-mail: lenka.vandakovauniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:    09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:     10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Utorok: 13,00 - 14,00 Boulderingová stena FEI STU
Utorok: 14,00 - 15,00 Boulderingová stena FEI STU
Štvrtok: 09,00 - 10,00 Boulderingová stena FEI STU