Stolný tenis

 

Stolný tenis sa hráva v telocvični a v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v budove internátu "Šturák" v Mlynskej doline.

Vyučujúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.
E-mail: martin.mokosak@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Peter Nehila
E-mail: nehila1@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------

Vyučujúci: PaedDr. Simona Rášiová
E-mail: rasiova2@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:    10,00 - 11,00 hod.