Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stolný tenis

 

Stolný tenis sa hráva v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v budove internátu "Šturák" v Mlynskej doline.

Vyučujúci: PaedDr. Lenka Vandáková
E-mail: lenka.vandakovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:

Utorok:       15,30 - 16,30   Mlyny   ŠDĽŠ "UPC"
Streda:       10,00 - 11,00   Mlyny ŠDĽŠ telocvičňa "A"
Štvrtok:      09,00 - 10,00   Mlyny   ŠDĽŠ "UPC"
                   10,00 - 11,00   Mlyny   ŠDĽŠ "UPC"