Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stolný tenis

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2018

INFORMÁCIE

 

 

Stolný tenis sa hráva v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v budove internátu "Šturák" v Mlynskej doline.

Vyučujúci: Mgr. Kirchmayerová Miriam, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Štvrtok:      09,00 - 10,00   Mlyny   ŠDĽŠ "UPC"