Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry TV

Mgr. Mokošák Martin, PhD.
Tel.: Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: martin.mokosakuniba.sk

Zástupca vedúceho katedry TV

Mgr. Krošlák Ján
Tel.: 
Fitcentrum: +421 2 602 96 668
E-mail: jan.kroslakuniba.sk

Učitelia

 

 

Mgr. Kirchmayerová Miriam, PhD.
E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk

PaedDr. Hubka Vladimír
E-mail: vladimir.hubkauniba.sk

 

 

PaedDr. Vandáková Lenka
E-mail: lenka.vandakovauniba.sk

Mgr. Remák Igor, PhD. - tajomník katedry
E-mail: igor.remakuniba.sk

Mgr. Füzéková Kristína
E-mail: kristina.fuzekovauniba.sk