Personálne obsadenie

Vedúci katedry TV

Mgr. Mokošák Martin, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
         Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: mokosakfns.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry TV

Mgr. Krošlák Ján
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327

         Fitcentrum: +421 2 602 96 668

E-mail: kroslakfns.uniba.sk

Učitelia

 

 

Mgr. Patschová Mária
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327

         Fitcentrum: +421 2 602 96 668

E-mail: maria.patschovauniba.sk

Mgr. Sedláčková Miriam, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: sedlackovafns.uniba.sk

PaedDr. Hubka Vladimír
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: hubkafns.uniba.sk

Mgr. Remák Igor, PhD. - Tajomník katedry
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: remakfns.uniba.sk

Mgr. Füzéková Kristína
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: fuzekovafns.uniba.sk