Personálne obsadenie

Vedúci katedry TV

Mgr. Martin Mokošák, PhD.
Tel.: Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: martin.mokosakuniba.sk

Zástupca vedúceho katedry TV

Mgr. Igor Remák, PhD. 
E-mail: igor.remakuniba.sk

Učitelia

 

 

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.
E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk

PaedDr. Vladimír Hubka
E-mail: vladimir.hubkauniba.sk

PaedDr. Lenka Vandáková

E-mail: lenka.vandakovauniba.sk

Mgr. Kristína Vanýsková 
E-mail: kristina.fuzekovauniba.sk

(MATERSKÁ DOVOLENKA)

Mgr. Dana Széllová 
Email: dana.szellovauniba.sk

PaedDr. Vladimír Pajkoš 
Email: vladimir.pajkosuniba.sk

Mgr. et Mgr. art. Denisa Šeďová

E-mail: denisa.sedovauniba.sk