O nás

• Katedra telesnej výchovy zabezpečuje telovýchovnú a športovú činnosť pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK. Telesná výchova sa vyučuje v rozsahu min. 2 hodín týždenne a maximum nie je obmedzené. Účasť na hodinách je ohodnotená v každom semestri 2 kreditmi v 1. až 5. ročníku.

• Cieľom katedry je poskytnúť študentom čo najpestrejší výber športových špecializácií. Špecializáciou chceme posilniť vzťah k určitému druhu športu, zdokonaliť sa v ňom a aktívne pôsobiť na zlepšenie fyzickej zdatnosti. Pri výbere nie je podstatná doterajšia úroveň jeho zvládnutia, ale záujem o tento šport.

• Študenti, ktorí sa aktívne venovali basketbalu, volejbalu, futbalu, florbalu a plávaniu sa môžu zúčastňovať tréningov a reprezentovať fakultu vo VŠ lige.

• Študenti, ktorí majú záujem sa tiež môžu zúčastňovať večernej ligy vo florbale.

• KTV každý rok organizuje zimné a letné kurzy, kde sa môžete zdokonaliť v zjazdovom lyžovaní, cykloturistike, vodnej turistike (kanoe, kajak), vysokohorskej turistike a plávaní. Študent sa môže zúčastniť kurzov aj každý rok. Za každý kurz môže študent dostať jeden kredit, ale spolu môže získať za bakalárske štúdium maximálne 2 kredity. Za magisterské štúdium môže študent získať tiež maximálne 2 kredity.

• Poslucháči pedagogického smeru štúdia musia jeden z kurzov absolvovať povinne do ukončenia bakalárskeho štúdia. Za absolvovanie zvoleného sústredenia získajú 1 kredit.