Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Vedúci katedry -  Mgr. Martin Mokošák, PhD.
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

Zástupca katedry - Mgr. Remák Igor, PhD.
Fitcentrum -  Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
Fitcentrum -  Streda : 10,00 - 11,00 hod.

UČITELIA

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

PaedDr. Vladimír Hubka
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

PaedDr. Vandáková Lenka

Fitcentrum - Utorok : 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok :  10,00 - 11,00 hod.

Mgr. Vanýsková Kristína
Fitcentrum - Utorok : 9,30 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

Mgr. Széllová Dana
Fitcentrum - Utorok : 9,30 -  11,00 hod.

PaedDr. Pajkoš Vladimír
Fitcentrum - Utorok : 9,30 -  11,00 hod.