Konzultačné hodiny

Vedúci katedry -  Mgr. Martin Mokošák, PhD.
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

Zástupca katedry - Mgr. igor Remák, PhD.
Fitcentrum -  Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
Fitcentrum -  Streda : 10,00 - 11,00 hod.

UČITELIA

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

PaedDr. Vladimír Hubka
Fitcentrum - Utorok : 9,00 -  11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok : 10,00 - 11,00 hod.

PaedDr. Lenka Vandáková

Fitcentrum - Utorok : 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok :  10,00 - 11,00 hod.

Mgr. Kristína Vanýsková

(MATERSKÁ DOVOLENKA)

Mgr. et Mgr. art. Denisa Šeďová

Fitcentrum - Utorok : 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok :  10,00 - 11,00 hod.

Mgr. Dana Széllová
Fitcentrum - Utorok : 9,30 -  11,00 hod.

PaedDr. Vladimír Pajkoš
Fitcentrum - Utorok : 9,30 -  11,00 hod.