Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Adresár objektov

Objekty TV

Mapa objektov TV

Telocvičňa A, B : Študentský domov ŠDĽŠ Mlynská dolina, Staré Grunty 36 (Šturák na Mlynoch, vchod pri Unique Klube)

 

 

Posilňovňa : Telocvičňa - Študentský domov ŠDĽŠ Mlynská dolina (Po vstupe do priestorov telocvične po schodoch dole) 

 

 

Fitcentrum : V budove PriF UK, Pavilón - CH1 (-2. posch.)

 

 

Lodenica : Karloveská zátoka, vedľa internátov Švédske domky

 

 

Plaváreň : Plaváreň Fei STU Mlynská dolina (oproti Kolibe - reštaurácia Bastion)

 

 

Univerzitné pastoračné centrum (UPC): budova internátu "Šturák" v Mlynskej doline

 

 

Bouldering: lezecká stena Fei STU Mlynská dolina