Adresár objektov

Objekty TV

Mapa objektov TV

Telocvičňa A, B : Študentský domov ŠDĽŠ Mlynská dolina, Staré Grunty 36 (Šturák na Mlynoch)

 

1.VCHOD: z parkoviska (pri bývalom Unique klube)

2.VCHOD: cez hlavný vchod ŠDĽŠ

 

 

Fitcentrum : V budove PriF UK, Pavilón - CH1 (-2. posch.)

 

 

Lodenica: Karloveská zátoka, vedľa internátov Švédske domky             

                                             ⇒ pri Botanickej záhrade uličkou do prava, vid.obrázok

 

 

Plaváreň : Plaváreň Fei STU Mlynská dolina (oproti Kolibe - reštaurácia Bastion)

 

 

Bouldering: lezecká stena Fei STU Mlynská dolina

 

 

Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe): budova internátu "Šturák" v Mlynskej doline