Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Alexander Homer

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
asistent

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
CH1-FIT

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
+421 2 9014 9668
CH1-FITCentrum

Mgr. Peter Nehila

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent

PaedDr. Simona Rášiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
asistent

Mgr. Igor Remák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
0904 492 940
CH1-Fitcentrum

Mgr., Mgr. art, Denisa Strečanská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent