Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Kristína Füzéková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 68
Miestnosť
CH1-FIT

PaedDr. Vladimír Hubka

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
CH1-FITCENTRUM

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FIT
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Krošlák

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FIT

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FITCentrum
Publikačná činnosť

Mgr. Igor Remák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0904 492 940
Miestnosť
CH1-Fitcentrum
Publikačná činnosť

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi