Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Kristína Füzéková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 68
Room
CH1-FIT

PaedDr. Vladimír Hubka

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 688
Room
CH1-FITCENTRUM

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FIT
Publications

Mgr. Ján Krošlák

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FIT

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FITCentrum
Publications

Mgr. Igor Remák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
0904 492 940
Room
CH1-Fitcentrum
Publications

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi