Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

PaedDr. Vladimír Hubka

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 688
Room
CH1-FITCENTRUM

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FIT
Publications

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FITCentrum
Publications

PaedDr. Vladimír Pajkoš

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Igor Remák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
0904 492 940
Room
CH1-Fitcentrum
Publications

Mgr. Dana Széllová

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr., Mgr. art, Denisa Šeďová

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristína Vanýsková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 68
Room
CH1-FIT