Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Alexander Homer

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
asistent

PaedDr. Vladimír Hubka

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
Telephone
02/602 96 688
Room
CH1-FITCENTRUM

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FIT
Publications

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-FITCentrum
Publications

Mgr. Peter Nehila

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent

PaedDr. Vladimír Pajkoš

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent

PaedDr. Simona Rášiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
asistent

Mgr. Igor Remák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent
Telephone
0904 492 940
Room
CH1-Fitcentrum
Publications

Mgr., Mgr. art, Denisa Strečanská

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent