Šport a zamestnanci

Katedra telesnej výchovy každoročne organizuje športové podujatia aj pre zamestancov PRIF UK. Zúčastniť sa môžete športového dňa, kde sa súťaží vo futbale, lukostreľbe, plážovom volejbale, bedmintone, streľbe zo vzduchovky, tenise a frisbee. Taktiež sa môžete zúčastniť stolnotenisového turnaja o pohár dekana PRIF. Organizujeme aj florbalový zápas medzi učiteľmi PRIF UK a FMFI UK. Počas podujatí je zabezpečené aj občerstvenie :-). V ponuke je aj splav Moravy.