Florbal PRIF - FMFI

Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty zaviedla v roku 2006 tradičné súperenie s Fakultou matematiky fyziky a informatiky vo florbale. Tento zápas sa odohráva za účasti najvyšších predstaviteľov obidvoch fakúlt (dekani, prodekani), ako doplnok Veľkonočného florbalového turnaja študentov PriF UK. Celkovo vedú prírodovedci 8:5 na zápasy (+ 1 remíza). Po skončení zápasu nasleduje spoločenské posedenie obidvoch súperov.

Prehľad doterajších súbojov..

2019 PRIF -FMFI 1:2

2018 PRIF - FMFI 2:1

2017 PRIF - FMFI 1:2

2016 PRIF - FMFI 1:1

2015 PRIF - FMFI 2:3

2014 PRIF - FMFI 4:1

2013 PRIF - FMFI 2:1 sn

2012 PRIF - FMFI 4:0

2011 PRIF - FMFI 2:1 sn

2010 PRIF - FMFI 3:2

2009 PRIF - FMFI 1:2 sn

2008 PRIF - FMFI 0:3

2007 PRIF - FMFI 3:1

2006 PRIF - FMFI 4:2