Nahradzovanie TV

Nahradzovanie TV počas skúškového obdobia bude prebiehať VŽDY v STREDU!!!   

- od 10:00 - 12:00 v telocvični v Mlynskej doline (vedľa Unique klubu)

- alebo od 9:45 - 10:45 vo FITCENTRE (PRIF UK) formou hodín jogy

 

 

Študent, ktorý sa z rôznych objektívnych príčin nemôže zúčastniť svojej hodiny telesnej výchovy, si môže túto hodinu nahradiť v inom termíne.

Postupnosť krokov pri nahradzovaní TV:

1.Študent si nahradí TV v inom termíne, ale v tom istom zvolenom športe pri tom istom vyučujúcom

2.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri tom istom vyučujúcom

3.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri inom vyučujúcom. Tento prípad je povolený len po súhlase obidvoch učiteľov!!!