Nahradzovanie TV

Nahradzovanie TV počas skúškového obdobia bude prebiehať 
VŽDY v UTOROK od 10:00 - 12:00 vo Fitcentre CH1 -1 a v STREDU od 10:00 - 12:00 telocvični v Mlynskej doline (vchod vedľa klubu Unik). 
 

Študent, ktorý sa z rôznych objektívnych príčin nemôže zúčastniť svojej hodiny telesnej výchovy, si môže túto hodinu nahradiť v inom termíne.

Postupnosť krokov pri nahradzovaní TV:

1.Študent si nahradí TV v inom termíne, ale v tom istom zvolenom športe pri tom istom vyučujúcom

2.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri tom istom vyučujúcom

3.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri inom vyučujúcom. Tento prípad je povolený len po súhlase obidvoch učiteľov.