Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bedminton

 

Vyučujúci: Mgr. Kirchmayerová Miriam, PhD.

E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:     09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:      10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: PaedDr. Hubka Vladimír 
E-mail: vladimir.hubkauniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum- Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:  13:00 - 14:30   Mlyny   UPeCe
Utorok:      14:00 – 15:00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Utorok:      18:00 – 19:30   Mlyny   UPeCe
Streda:       11:00 – 12:00   Mlyny  UPeCe
Štvrtok:      10:00 – 11:00   Mlyny  UPeCe
Štvrtok:      11:00 – 12:00   Mlyny  UPeCe
Štvrtok:      12:00 – 13:00   Mlyny  UPeCe