Bedminton

 

Vyučujúci: Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:     09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:      10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD

E-mail: martin.mokosak@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum- Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: PaedDr. Simona Rášiová

E-mail: rasiova2@uniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:     09,00 - 11,00 hod. 
KTV mlyny -  Piatok:      10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Peter Nehila

E-mail: nehila1@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum- Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Alexander Homer

E-mail: homer2@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum- Utorok:  09,00 - 11,00 hod.