Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plávanie

 

 

 

Vyučujúci: Mgr. Füzéková Kristína
E-mail: kristina.fuzekovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Kirchmayerová Miriam, PhD.
E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:   09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

--------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Mária Patschová
Tel.: Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: maria.patschovauniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,30 - 11,30 hod.
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

--------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:   15,00 - 16,00   Plaváreň   "Fei"
Streda:        08,15 - 09,00   Plaváreň   "Fei"
Streda:        09,00 - 10,00   Plaváreň   "Fei"
Štvrtok:       07,30 - 08,15   Plaváreň   "Fei"
Štvrtok:       08,15 - 09,00   Plaváreň   "Fei"