Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plávanie

 

 

 

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Kirchmayerová Miriam, PhD.
E-mail: miriam.kirchmayerovauniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:   09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

 

 

--------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:   15,00 - 16,00   Plaváreň   "Fei"
Streda:        08,15 - 09,00   Plaváreň   "Fei"
Štvrtok:       07,30 - 08,15   Plaváreň   "Fei"
Štvrtok:       08,15 - 09,00   Plaváreň   "Fei"