Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykov

Oznamy pre študentov

ROZVRH - Zadelenie do skupín nájdete v časti ROZVRH.

Vedúca katedry

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Sekretárka katedry

Eva Kaanová

Učitelia katedry (§ 4018)

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Mgr. Barbara Kordíková

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Mgr. Stella Rizmanová

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Lektori 

Michael Jerry Sabo

Externí učitelia katedry

Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Mgr. Eva Taranová, PhD.

**********************************************

Stará webová stránka Katedry jazykov

staryweb.fns.uniba.sk/?kja