Jazykové kurzy v Nemecku (DAAD)

Jazykové kurzy v Nemecku  [.ppt]

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

http://www.saia.sk

Kontaktné informačné miesto

 • štúdium a výskum v zahraničí
 • štipendiá a granty do zahraničia
 • poradenstvo v súvislosti s prípravou žiadostí

Administrácia viacerých štipendií a grantov

 • prijímanie žiadostí o štipendium a o projektovú podporu
 • organizácia výberových konaní

* * * * * *

Nemecká akademická výmenná služba - Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) poskytuje: 

 • študijné štipendiá
 • výskumné štipendiá
 • umelecké štipendiá
 • štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
 • ďalšie programy finančne podporované DAAD

Letné jazykové kurzy do Nemecka

 • sú určené pre študentov všetkých vedných disciplín
 • v čase nástupu na pobyt musia mať študenti ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia
 • trvanie kurzu: 3-4 týždne
 • úroveň nemeckého jazyka – minimálne B1
 • finančná podpora: štipendium 650 EUR + 200 EUR príplatok na kurzovné + 200 EUR príplatok na cestovné

Informácie k jednotlivým kurzom nájdete na stránke www.daad.de