Ponuka predmetov pre študentov Mgr. štúdia

Akademický rok 2023/2024

1. EAP 1/2 (English for Academic Purposes)

Kurz EAP 1/2 prebieha on-line v prostredí MOODLE formou samoštúdia. Prístupové heslo do kurzu si študenti nájdu na nástenke Katedry jazykov (na stene učebne G 211A).

Prvé stretnutie s inštrukciami sa neuskutoční. V prípade otázok ku kurzu nás kontaktujte emailom alebo osobne na KJA.

Podrobnejšie informácie ku kurzu EAP 1

 

2. Deutsch fur Naturwissenschaftler 1/2 

Pre študentov 1.-2. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov.

 

3. UNIcert English 1/2 

Pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov po úspešnom absolvovaní vstupného testu.

Študenti, ktorí v minulom akademickom roku 2022/2023 absolvovali kurzu ESP 3 - Grammar a ESP 4 - Writing, nebudú písať vstupný test na UNIcert.

Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 19.9.2023 o 16:30 v B2 201.

Podrobnejšie informácie ku kurzu UNIcert English 1/2

 

4. UNIcert Deutsch 1/2 

Pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov po úspešnom absolvovaní vstupného testu.

 

5. CLIL 1/2 - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a jazyka

Pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých učiteľských kombinácií.

Keďže Katedra jazykov ponúka predmet v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK výhradne študentom učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, predmet CLIL je oficiálne zaradený pod ponukou výberových predmetov Katedry didaktiky. 

Podrobnejšie informácie k predmetu CLIL 1/2 - prezentácia (pdf, 1,55 MB)