UNIcert English 1/2

Akademický rok 2023/2024

Letný semester 

Kurz UNIcert English 2 je v letnom semestri 2023/2024 určený len pre tých študentov 1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí v zimnom semestri 2023/2024 absolvovali predmet UNIcert English 1 (vyučujúce RNDr. Tatiana Slováková, PhD., Mgr. Barbara Kordíková, PhD., Mgr. Lenka Jeleňová).

Zaradenie do rozvrhu: Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhových okien UNIcert English 2 k jednotlivým vyučujúcim (Mgr. Lenka Jeleňová, RNDr. Tatiana Slováková, PhD. a Mgr. Barbara Kordíková, PhD. ROZPIS SKUPÍN_LS ) podľa ROZPISU uvedenom nižšie.

ROZPIS SKUPÍN_LS

 

UNIcert PRESENTATION - a two-year course (pdf, 0,6 MB)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (pdf, 1,1 MB)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (GEOGRAPHY/GEOLOGY/PALEONTOLOGY) (pdf, 0,5 MB)

 

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNIcert®

UNIcert® je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách (Arbeitskreis der Sprachenzentren - AKS). 

Je to zároveň jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

* poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

* umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni (B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

* podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

* osvedčuje znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

* platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia

* absolvovanie prípravného kurzu UNIcert je zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, FCE a ACE.

Doteraz bolo udelených takmer 125 000 certifikátov, z toho takmer polovica z anglického jazyka.

Katedra jazykov PriF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre študentov prírodných vied na úrovni B2  (nemecký jazyk) a C1  (anglický jazyk ) . Akreditáciu katedre udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Na našej fakulte sa podarilo do LS 2023 certifikát získať 563 študentom anglického a nemeckého jazyka.