Ponuka predmetov pre študentov 1. a 2. ročníka Bc. štúdia

Podrobnejšie informácie ku kurzu nájdete po kliknutí na hypertextový odkaz s menom konkrétneho vyučujúceho uvedeného nižšie. Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna k jednotlivým vyučujúcim.

 

1. ESP 1/2 English for Specific Purposes  

BIOLOGY/MEDICAL BIOLOGY/SYSTEMATIC BIOLOGY

level A2 - B1: PhDr. Oľga Pažitková, CSc. (pdf, 885 kB)

level B1 - B2: Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (pdf, 1,03 MB)

level B1 - B2: (Systematic Biology): Mgr. Simona Tomášková, PhD. (pdf, 197 kB)

level B2: (Medical Biology, Biology): RNDr. Tatiana Slováková, PhD. (pdf, 0,9 MB)  

level B2 - C1: (Medical Biology): Mgr. Lenka Jeleňová (pdf, 1 MB), PaeDr. Stanislav Kováč, PhD. (pdf, 793 kB) 

 

ENVIRONMENTAL STUDIES

level B1 - B2: Mgr. Simona Tomášková, PhD. (pdf, 288 kB)

 

GEOGRAPHY

level B1 - B2: PhDr. Oľga Pažitková, CSc. (pdf, 908 kB)

level B2: Mgr. Lenka Jeleňová (pdf, 980 kB)

 

GEOLOGY/PALEONTOLOGY

Zimný semester: Mgr. Lenka Jeleňová (pdf, 980 kB)

Letný semester: PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD. (pdf, 820 kB)

 

TEACHER TRANING PROGRAMMES

Biology-English: RNDr. Tatiana Slováková, PhD. (pdf, 1,0 MB)

Geography-English: Mgr. Lenka Jeleňová (pdf, 0,9 MB)

Biology-Chemistry, Chemistry-English + other combinations with Biology or Chemistry: Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (pdf, 1,17 MB)

Biology-Geography + other combinations with Geography: Mgr. Lenka Jeleňová (pdf, 1,25 MB)

 

2. ODBORNÁ ANGLIČTINA PRE CHEMIKOV 1/2 

CHEMISTRY/BIOCHEMISTRY

Odborná angličtina pre chemikov 1 (v LS 1. roč./konverzný kurz v LS 2. roč.)

Odborná angličtina pre chemikov 2 (v ZS 2. roč./konverzný kurz v ZS 3. roč.)

level B1 - B2: Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (pdf, 1,10 MB)

 

3. PROFESSIONAL ENGLISH 1/2

BIOLOGICAL CHEMISTRY

RNDr. Tatiana Slováková, PhD./Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (pdf, 1,2 MB)

 

4. PROFESSIONAL ENGLISH 1/2

ENVIRONMENTAL STUDIES 

Mgr. Simona Tomášková, PhD. (pdf, 288 kB)