Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Zamestnanci katedry jazykov

Vedúca katedry

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

miestnosť: G-205

tel: 02/602 96 407

e-mail: stefania.dugovicova@uniba.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

miestnosť: G-417

tel: 02/602 96 285

e-mail: jarmila.cihovafns.uniba.sk

Učitelia katedry

Mgr. Barbara Kordíková

miestnosť: G-206

tel: 02/602 96 633

e-mail: barbara.kordikovauniba.sk

 

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: olgapatlas.sk

 

Mgr. Stella Rizmanová

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: stella.rizmanovafns.uniba.sk

 

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: rozsovafns.uniba.sk

 

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

miestnosť: G-206

tel: 02/602 96 633

e-mail: tatiana.slovakovafns.uniba.sk

tana.slovakgmail.com

Lektor

Michael Sabo

miestnosť: B1 209

michaelsaboyahoo.com

Externí učitelia katedry

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. (latinčina)

 

Sekretariát katedry

Silvia Vojtková

miestnosť: G-207

kjafns.uniba.sk

Základné informácie o výučbe jazykov