O nás

Zamestnanci katedry jazykov

Vedúca katedry

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

miestnosť: G-206

tel: 02/602 96 633

e-mail: tatiana.slovakovafns.uniba.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

miestnosť: G-206

tel: 02/602 96 633

e-mail: barbara.kordikovauniba.sk

 

Učitelia katedry

Mgr. Aneta Barnes

miestnosť: B1-209

e-mail: aneta.barnes@fmph.uniba.sk

 

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

miestnosť: G-417

tel: 02/602 96 285

e-mail: jarmila.cihova@uniba.sk

 

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

miestnosť: G-205

tel: 02/602 96 407

e-mail: stefania.dugovicova@uniba.sk

 

Mgr. Lenka Jeleňová

miestnosť: G-205

tel: 02/602 96 407

e-mail: jelenova7@uniba.sk

 

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: stanislav.kovacuniba.sk

 

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: olga.pazitkovauniba.sk

 

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

miestnosť: G-204

tel: 02/602 96 633

e-mail: rozsovafns.uniba.sk

 

Externí učitelia katedry

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. (latinčina)

e-mail: ivan.labajuniba.sk

 

Sekretariát katedry

Mgr. Silvia Vojtková

miestnosť: G-207

e-mail: silvia.vojtkovauniba.sk