Rozvrh

********************************************************

Spôsob ako sa zadeliť do skupín v letnom semestri 2022/2023 nájdete na nasledovných podstránkach: 

 

ESP 1/2 (English for Specific Purposes) - študenti 2. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov vrátane študentov chémie a biochémie, ktorí si v AISe zapisujú predmet Odborná angličtina pre chemikov 1 (v LS 1. ročníka/konverzný kurz v LS 2. roč.) a Odborná angličtina pre chemikov 2 (v ZS 2. ročníka/konverzný kurz v ZS 3. roč.)

Študenti 2. ročníka Bc. štúdia sa zaradia do skupín ku konkrétnemu vyučujúcemu podľa odboru a jazykovej úrovne. 
Podrobnejšie informácie ku kurzom nájdete po kliknutí na hypertextový odkaz s menom konkrétneho vyučujúceho.

 

ESP 3/4 (English for Specific Purposes) - študenti 3. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov 

Fachdeutsch in Naturwissenschaften - študenti 3. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov 

EAP 1/2 (English for Academic Purposes) - študenti 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov 

Deutsch fur Naturwissenschaftler - študenti 1.-2. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov