Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 285
Miestnosť
G-417
Publikačná činnosť

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 407
Miestnosť
G205
Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-206
Publikačná činnosť

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-204

Mgr. Stella Rizmanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-204

Michael Jerry Sabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-208
Publikačná činnosť