Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

PhDr. Jarmila Cihová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9285
02/602 96 285
G-417

PhDr. Štefánia Dugovičová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9407
02/602 96 407
G205

Mgr. Barbara Kordíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2109
02/602 96 633
G-206

PhDr. Oľga Pažitková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2111
02/602 96 633
G-204

Mgr. Stella Rizmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9633
02/602 96 633
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2110
02/602 96 633
G-204

Michael Jerry Sabo

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity

RNDr. Tatiana Slováková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2112
02/602 96 633
G-208
[1]