Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 285
Room
G-417
Publications

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 407
Room
G205
Publications

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-206
Publications

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Mgr. Stella Rizmanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Michael Jerry Sabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-208
Publications