Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Aneta Barnes

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 285
Room
G-417
Publications

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 407
Room
G205
Publications

Mgr. Lenka Jeleňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-206
Publications

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Michael Jerry Sabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 633
Room
G-208
Publications