Projektové centrum

Vedúci Projektového centra PRIF UK

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
prodekan pre projektovú činnosť
tel.: 02/602 96 324
email: kovacfns.uniba.sk
miestnosť: B2-400

Oddelenia projektového centra

OPEU - Oddelenie projektov Európskej únie

ONMP - Oddelenie národných a medzinárodných projektov

Bližšie informácie nájdete

Viac info na web stránke www.projektovecentrumprifuk.sk

Stará webová stránka staryweb.fns.uniba.sk/?4583

Správca webovej stránky

Mgr. Pavol Škojec, email: skojecfns.uniba.sk