Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

 

 

<output>

Periodická tabuľka chemických prvkov

Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a formulovania Periodického zákona a Periodickej tabuľky chemických prvkov

IUPAC – 100 ročný a Periodická tabuľka chemických prvkov – 150 ročná. 

</output>

 

Študentská Vedecká Konferencia 2019

Viac na tomto odkaze

Informácie pre autorov

Tématické okruhy


Periodická tabuľka chemických prvkov

IUPAC – 100 rokov
Periodická tabuľka chemických prvkov – 150 rokov

viac v novinkách tu
Email: prif.kdppuniba.sk

Vlastná webová stránka :  DIDAKTIKA.EU    


Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita.

V roku 2019 oslávime 100. výročie od založenia.

Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na našich 13 fakultách poskytujeme najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky bola na prírodovedeckej fakulte založená v roku 1986.