Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky


Email: prif.kdppuniba.sk

Vlastná webová stránka :  DIDAKTIKA.EU


Zamestnanci

Meno

Miestnosť   

 Klapka

                 E-mail

Vedúci katedry:

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

CH2-216

601

stefan.karolcikuniba.sk

Zástupca vedúceho katedry:

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

CH2-220

313

elena.cipkovauniba.sk

Tajomník katedry:

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

CH2-117

311

zuzana.halakovauniba.sk

Sekretárka katedry:

Mgr. Danica Korábová

CH2-215

451

danica.korabovauniba.sk

Ostatní členovia katedry:

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

CH2-124

206

beata.brestenska@uniba.sk

Mgr. Diana Demkaninová

CH2-214a

 

diana.demkaninova@uniba.sk

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

CH2-117

311

anna.drozdikovauniba.sk

PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

CH2-114

610

helena.hrubiskovauniba.sk

RNDr. Peter Likavský, CSc.

CH2-211

327

peter.likavskyuniba.sk

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

CH2-218B

314

henrieta.mazorovauniba.sk

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

CH2-218A

331

tnagyfns.uniba.sk

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

CH2-218A

331

sona.nagyovauniba.sk

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

CH2-220

313

miroslav.proksauniba.sk

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

CH2-211

327

katarina.usakovauniba.sk

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

 CH2-114

 610

stefan.zolceruniba.sk