Podujatia

Chemická show

Voliteľný predmet Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie v priebehu rokov priniesol množstvo dôkazov o tom, že chémia ako prírodná veda sa dá úžasne kombinovať s rôznymi druhmi umenia. Môže sa prelínať s hudbou, rozprávaním príbehov, básňami, paródiami a vytvárať tak nezabudnuteľný umelecký zážitok u vysokoškolských študentov, ako aj u žiakov základných a stredných škôl, ktorým sa chemické predstavenie prezentuje. Naši študenti sami vytvárajú celú šou.

Hudobný zážitok podčiarknutý chemickými pokusmi si môžete pozrieť v krátkom videu.

Hudba: Marián Varga (Collegium Musicum)
Názov: Hommage à J. S. Bach
poznámka: prvých 140 sekúnd

Chemical Show - www.didaktika.eu