Súčasné problémy vo vyučovaní chémie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
pod gesciou Chemickej sekcie
    
organizuje odborný webinár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXIII

Termín konania: 1. júl 2021 online v MS Teams   Linka

Pozvánka  [.docx]

PROGRAM:

8.00 – 8.10    
Otvorenie webinára

8:10 – 8:30    
prof. Ing. Karol JESENÁK, PhD.
Katedra anorganickej chémie PriF UK
Tradičné modré pigmenty z pohľadu chémie, fyziky a geológie

8:30 – 8:50    
Doc. RNDr. Andrea VOJS STAŇOVÁ, PhD.
Katedra analytickej chémie PriF UK
Hmotnostná spektrometria v environmentálnej analýze

8:50 – 9:10    
Doc. RNDr. Jozef KURUC, PhD.
Katedra jadrovej chémie PriF UK
Rádioaktivita naša každodenná. Jav rádioaktivity, pojmy, niektoré aplikácie.

9:10 – 9:30    
RNDr. Eva VIGLAŠOVÁ, PhD.
Katedra jadrovej chémie PriF UK
Žiarenie a život

9:30 – 9:50    
RNDr. Lukáš KRIVOSUDSKÝ, PhD.
Katedra anorganickej chémie PriF UK
Netradičné oxidačné čísla prvkov a ich názvoslovie

9:50 – 10:10    
Mgr. Andrea CILLINGOVÁ, PhD.
Katedra biochémie PriF UK
Ako nás chráni mRNA vakcína

10:10 – 10:30    
Ing. Michal MÁJEK, PhD.
Katedra organickej chémie PRIF UK
Fotochémia

Prednášky profesora Karola Jesenáka

1. Tradičné modré pigmenty z pohľadu chémie, fyziky a geológie [.pdf]

2. Čo je v anorganickej chémii najdôležitejšie [.pdf]

3. Poznámka k Fotosúťaži časopisu Quark [.pdf]

4. Stredoškolská chémia a epidémia koronavírusu [.pdf]

5. Prehľad obrázkov z prednášky: Tradičné modré pigmenty z pohľadu chémie, fyziky a geológie [.pdf]

Bližšie informácie: https://www.fns.uniba.sk/jesenak

Kontakt:

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
Department of Didactics in Science, Psychology and Pedagogy
Faculty of Natural Sciences
Comenius University, Bratislava, Slovakia
e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk
phone: 004212602969311