Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie 2023

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
pod gesciou Chemickej sekcie
    
organizuje odborný seminár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXV

Termín konania: 3. júl 2023
Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Miestnosť: pavilón CH2, miestnosť 201

PROGRAM:

8.30 – 8.40
Otvorenie seminára

8:40 – 9:00
prof. Ing. Dušan VELIČ, DrSc.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Chémia nie je problém, chémia je riešenie

9:00 – 9:20 Ing. Darina TÓTHOVÁ, CSc.
Katedra jadrovej chémie PriF UK
Zastúpenie prírodných a umelých rádionuklidov v životnom prostredí a ich využitie pri datovaní

9:20 – 9:40 Ing. Roman SZÜCS, PhD. FRSC
Katedra analytickej chémie PriF UK
Niečo medzi analytickou chémiou a matematikou

9:40 – 10:00 Mgr. Táňa SEBECHLEBSKÁ, PhD.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Ako potvrdiť hypotézu skleníkového efektu falošným argumentom – experiment s oxidom uhličitým a žiarovkou

10:00 – 10:20
Mgr. Barbora ZAHRADNÍKOVÁ
Katedra organickej chémie PriF UK
Ako zistiť štruktúru organickej zlúčeniny

10:20 – 10:40
Diskusia a záver semináru

BONUS Timemanažment a copingové stratégie

Kontakt

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
Department of Didactics in Science, Psychology and Pedagogy
Faculty of Natural Sciences
Comenius University, Bratislava, Slovakia
e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk
phone: 00421 2 9014 9311

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg]