2018/05/04 Prednáška o Bezpečnosti detí na Internete

4.5.2018 o 10:30 hod. na FMFI, poslucháreň C

Plagát [.png]

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) pozýva na prednášku

Bezpečnosť detí na Internete

Mgr. Danica Korábová
danica.korabovauniba.sk
sekretariát Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
tel.č. (02) 602 96 451