Prednáška na tému Vzťahovej a Sexuálnej výchovy v práci učiteľa

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky si Vás dovoľuje pozvať na prednášku, ktorej témou je vzťahová a sexuálna výchova v práci učiteľa na ZŠ a SŠ. Prednáška sa bude zameriavať na praktický aspekt tejto problematiky, a preto ju bude viesť tím OZ InTYMYta, konkrétne ich lektorka MgA. Radka Mikšík. Témou cielime hlavne na študentov učiteľských študijných programov, no vítaný bude každý z Vás. 

Kedy a kde bude beseda prebiehať?

Čakáme Vás 10. 4. 2024 o 16:00 na PriF UK (miestnosť v priebehu dnešného dňa upresníme).

Pre koho je beseda určená?

Beseda je určená primárne pre študentov učiteľstva, ale vítaný je ktokoľvek, koho táto téma zaujíma a chcel by sa o nej dozvedieť viac.

Kto je prednášajúca?

MgA. Radka Mikšík je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta, vzdeláva mládež, rodičov, ľudí pracujúcich s mládežou, firemné kolektívy, tvorí metodiky, vzdelávacie programy a materiály. Spolutvorila komiks Dospej matere o zdravých vzťahoch pre mládež, participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku…! a bola tiež pri príprave kurikulárnej reformy, kde formulovala ciele vzťahovej a sexuálnej výchovy. Pôsobila ako učiteľka na základnej škole v programe Teach for Slovakia, pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, absolvovala kurz pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy, a spoluvedie kurz Základy sexuálnej výchovy pre budúcich učiteľov a učiteľky na Univerzite Komenského.

Ako sa prihlásiť?

Aby sme vedeli odhadnúť účasť na besede, v prípade záujmu prosím vyplňte tento krátky formulár.

Pre viac informácií o podobných akciách nás sledujte na Instagrame didaktika.eu. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

Tešíme sa na Vás.

Za Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava

Mgr. Alexander Kmeť
doktorand
tajomník ŠČAS PriF UK,
člen pedagogickej, volebnej a disciplinárnej komisie fakulty
delegát PriF UK pri Študentskej rade VŠ
fakultný koordinátor projektu MiniErazmus
Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
kmet45uniba.sk

Plagát

Plagát  [.png]