Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Karol Jesenák

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

 

Poďakovanie:  Týmto si dovoľujem úprimne poďakovať za pomoc pri tvorbe tejto stránky Ing. Ildikó Takácsovej, správkyni webu PRIF UK a RNDr. Štefanovi Karolčíkovi, PhD., vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PRIF  UK.