CLIL

INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PRÍRODOVEDNÉHO PREDMETU A CUDZIEHO JAZYKA

(pre študentov učiteľstva)

 

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v spolupráci s Katedrou jazykov PriF UK ponúka študentom 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov výberový predmet CLIL - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a jazyka.

CLIL je dvojsemestrálny predmet zameraný na objasnenie podstaty progresívnej metodiky vyučovania nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka formou praktických a aktivizujúcich seminárov, na ktorých majú študenti možnosť aplikovať vedomosti z jednotlivých didaktík prírodovedných predmetov ako aj cudzích jazykov. Predmet je vyučovaný prioritne v slovenskom jazyku, v menšej miere je použitý aj jazyk anglický v závislosti od jazykovej úrovne študentov, ktorí si daný predmet zvolia. 

 

  • Máš okrem štúdia prírodovedných predmetov záľubu v cudzích jazykoch?
  • Je pre teba interkultúrne prostredie atraktívnou výzvou?
  • Si typ človeka, ktorý nerád stagnuje a rád sa učí niečo nové?
  • Máš ambície učiť v cudzom jazyku na CLIL, medzinárodnej škole alebo bilingválnom gymnáziu?
  • Chceš sa dozvedieť viac o vyučovaní metodikou CLIL?
  • Myslíš si, že metodika CLIL môže byť v súčasnom vzdelávacom procese prínosom pre študentov a učiteľov základných a stredných škôl?
  • Myslíš si, že CLIL je len o vyučovaní predmetov v cudzom jazyku či učení sa odbornej terminológie?

 

Ak si na väčšinu otázok odpovedal kladne, nový predmet CLIL je pre teba tou pravou voľbou, kde sa dozvieš podstatne viac a možno niektoré názory aj pozmeníš...

Predmet nájdete pod ponukou výberových predmetov Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK.

 

POŽIADAVKY A STRUČNÝ OBSAH PREDMETU S REFERENCIAMI ŠTUDENTOV - PREZENTÁCIA