Štátnice

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z biológie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky biológie pre ročník 2023/2024 nájdete na tomto odkaze:

ŠZS Biológia, všeobecná didaktika biológie a špeciálna didaktika biológie

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z geografie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky geografie pre ročník 2022/2023 nájdete na týchto odkazoch:

ŠZS - všeobecná a špeciálna didaktika geografie

ŠZS - geografia alebo na stránke Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z chémie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie pre ročník 2023/2024 nájdete na tomto odkaze:

Sylaby k ŠZS zo všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie

Sylaby k ŠZS zo všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie

 

Rozpisy obhajob a štátnych skúšok

Magisterský stupeň:

Informácie študijného oddelenia

Biológia a didaktika biológie: 27. - 29. mája (štátne skúšky + obhajoby) a 13.+14. júna (len štátne skúšky) 

Chémia a didaktika chémie: 14. júna 2024

Geografia a didaktika geografie: 29. - 30. mája (štátne skúšky + obhajoby) a 13. júna (len štátne skúšky). Rozpis tu.

 

Bakalársky stupeň:

Informácie študijného oddelenia

Obhajoby bakalárskych prác: 10. - 12. jún 2024

(8-10 min. prezentácia práce, oboznámenie sa s posudkami, diskusia)

 

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ):

Základný modul - štátnice a obhajoby: 17. júna

(10-12 min. prezentácia práce, oboznámenie sa s posudkami, diskusia)