Štátnice

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z biológie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky biológie pre ročník 2022/2023 nájdete na tomto odkaze:

ŠZS Biológia, všeobecná didaktika biológie a špeciálna didaktika biológie

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z geografie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky geografie pre ročník 2022/2023 nájdete na týchto odkazoch:

ŠZS - všeobecná a špeciálna didaktika geografie

ŠZS - geografia alebo na stránke Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z chémie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie pre ročník 2022/2023 nájdete na tomto odkaze:

Sylaby k ŠZS zo všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie

Sylaby k ŠZS zo všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie

 

Rozpisy obhajob a štátnych skúšok

Magisterský stupeň:

Informácie študijného oddelenia

Biológia a didaktika biológie: 24. - 25. mája,  12. - 13. júna a 21. augusta

Chémia a didaktika chémie: 25. mája a 12. júna

Geografia a didaktika geografie: 25. - 26. mája8. júna a 18. augusta

 

Bakalársky stupeň:

Informácie študijného oddelenia

Obhajoby bakalárskych prác: 13. - 15. júna a 21. augusta

(10-12 min. prezentácia práce, oboznámenie sa s posudkami, diskusia)

POZOR ZMENA: 14. júna - obhajoba č. 7 sa posúva z 11:00 na 10:30.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ):

Základný modul - štátnice a obhajoby: 15. júna

(10-12 min. prezentácia práce, oboznámenie sa s posudkami, diskusia)