Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice

Augustový termín štátnic z biológie a didaktiky biológie

Obhajoba diplomových prác
Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

27.8.2020 (štvrtok)

miestnosť: CH2-245 (prezenčnou formou)

čas: 9,00h

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

členovia: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

                  Mgr. Peter Štefánik, PhD.

                  Mgr. Silvia Bodoríková, PhD.


Obhajoba diplomových prác:

1. Bartková Mária BICH (doc. Čipková) 9,00 - 9,30

2. Pindjaková Dominika BICH (doc. Haláková) 9,30 - 10,00

 

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

1. Šóthová Ľudmila BICH

2. Bartková Mária BICH

3. Porubská Katarína BIGE

4. Annamária Bežillová SJBI