Štátnice

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z biológie, všeobecnej a špeciálnej didaktiky biológie

Sylaby pre ročník 2022/2023 nájdete na tomto odkaze:

ŠZS Biológia, všeobecná didaktika biológie a špeciálna didaktika biológie

 

 

Sylaby k štátnym záverečným skúškam z didaktiky geografie

Sylaby nájdete na týchto odkazoch:

ŠZS - všeobecná didaktika geografie