Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku


Mgr. Jozef Adámať, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 610
Miestnosť
CH2-114
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 206
Miestnosť
CH2-124
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 313
Miestnosť
CH2-220
Publikačná činnosť

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 451
Miestnosť
CH2-214A
Publikačná činnosť

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 311
Miestnosť
CH2-217
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 311
Miestnosť
CH2-217
Publikačná činnosť

PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 610
Miestnosť
CH2-114
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Ivánková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (3.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 601
Miestnosť
CH2-216
Publikačná činnosť

Mgr. Danica Korábová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 451
Miestnosť
CH2-215