Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku


doc. RNDr. Beáta Brestenská CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 206
CH2-124

doc. PaedDr. Elena Čipková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 313
CH2-220

PaedDr. Anna Drozdíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 311
CH2-217

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 311
CH2-217

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 610
CH2-114

doc. RNDr. Štefan Karolčík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 601
CH2-216

Mgr. Danica Korábová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
technik, i. n.
02/602 96 451
CH2-215

RNDr. Peter Likavský CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 327
CH2-221

RNDr. Henrieta Mázorová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 314
CH2-218B

PaedDr. Tibor Nagy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 331
CH2-218A
[1] 2