Zamestnanci


Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).


RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2163
CH2-214

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2107
02/602 96 313
CH2-220

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2105
CH2-217

PhDr. Michael Fuchs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2165

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9311
CH2-217

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9610
CH2-114

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9601
CH2-216

Mgr. Danica Korábová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
technik, i. n.
+421 2 9014 9451
CH2-215

Mgr. Milica Križanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9206

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9327
CH2-221
[1] 2