Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O katedre

Katedra pripravuje učiteľov základných a stredných škôl (vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním) v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.

Viac informácií najdete na našej stránke didaktika.eu