Medzinárodná spolupráca

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky za posledných 30 rokov spolupracovala s týmito univerzitami:

Vzdelávanie v oblasti biológie:

- Univerzita Karlova,

- Spojené kráľovstvo - University of Dundee.

Vzdelávanie v oblasti chémie:

- E. Purkyně, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita,

- Nemecko - Univerzita Martina Luthera Halle Wittenberg,

- Poľsko - Univerzita v Opole, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Gdansku,

- Turecko - Univerzita v Trabzone,

- Spojené kráľovstvo - University of Dundee.

Vzdelávanie v oblasti geografie:

- Česká republika - Karlova univerzita, Masarykova univerzita,

- Írsko - University of Glasgow,

- Poľsko - Wroclawská univerzita,

- Spojené kráľovstvo - University of Dundee, University of Edinburgh.