Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).


Mgr. Ivana Faďoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
1.dDXE/x

PhDr. Michael Fuchs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
1.dDBL/x

Mgr. Barbara Kordíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
3.dDXE/x

Mgr. Lenka Kramarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
1.dDXE

Mgr. Dominik Šmida

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
1.dDBL
[1]