Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku


Mgr. Petra Ivánková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (4.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (4.dDXE/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Kramarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (2.dDXE, denný)
Publikačná činnosť