Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

PhD. Students


PhDr. Michael Fuchs

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
asistent
Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDBL/x, external)

Mgr. Kristína Huszárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)

Mgr. Gabriela Klimešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL/x, external)

Mgr. Alexander Kmeť

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)

Mgr. Dominik Šmida

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDBL, daily)