Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students


Mgr. Petra Ivánková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (3.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (3.dDXE/x, external)
Publications

Mgr. Lenka Kramarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (1.dDXE, daily)

Mgr. Renáta Michalisková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDXE, daily)
Publications