Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students


Mgr. Vladimír Gašparík

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (6.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Petra Ivánková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDXE/x, external)
Publications

Mgr. Lenka Kramarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDXE, daily)
Publications