Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 206
Room
CH2-124
Publications

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Room
CH2-214
Publications

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent
Telephone
02/602 96 313
Room
CH2-220
Publications

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 311
Room
CH2-217
Publications

PhDr. Michael Fuchs

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
asistent
Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDBL/x, external)

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent
Telephone
02/602 96 311
Room
CH2-217
Publications

Mgr. Kristína Huszárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 610
Room
CH2-114

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent
Telephone
02/602 96 601
Room
CH2-216
Publications