Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

Bibliobox

Vážení čitatelia.

V rámci zefektívnenia služieb pre Vás sme zakúpili bibliobox. Môžete ho využívať výlučne na vrátenie požičanej literatúry z fondov Ústrednej knižnice PrifUK. Je umiestnený vo vestibule fakulty.

Bude otvorený bez časového obmedzenia (s výnimkou času, keď bude pracovník knižnice vykladať knihy z biblioboxu a podľa toho, ako bude otvorená budova Prírodovedeckej fakulty UK). Všetky potrebné informácie k fungovaniu biblioboxu nájdete priamo na ňom.

Čitatelia si môžu skontrolovať stav vrátenej literatúry vo svojom výpožičnom konte nasledujúci pracovný deň.

Čitateľov budeme informovať na univerzitnom maili o odpísaní vrátených kníh z ich výpožičného konta.

Otváracie hodiny počas júla a augusta 2024

Výpožičky a vrátenie požičanej literatúry

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

Piatok 9:00 - 12:00

Otváracie hodiny počas septembra až júna

Výpožičky a vrátenie požičanej literatúry, študovne všetkých fondov:

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

Pred návštevou odporúčame vytvoriť si minimálne deň vopred ŽIADANKU (návod na vytvorenie žiadanky) - knihy budú pre Vás pripravené na druhý deň.

Študovňa vo fonde chemickej literatúry od 4.3.2024 do 27.6.2024, okrem dní dekanského a rektorského voľna, aj:

Pondelok - Štvrtok 16:00 - 18:00

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Od 21.4.2022 nie je v interiéri povinný respirátor. Ak patríte k rizikovej skupine alebo prejavujete známky respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme majte i naďalej v priestoroch knižnice prekryté horné dýchacie cesty.

Pri vstupe do knižnice použite dezinfekciu rúk.

Vedúca Ústrednej knižnice

Ing. Mária Andočová

maria.andocovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Elektronické zdroje

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Prehľad zakúpených e-kníh na platforme ProQuest nájdete TU (odporúčame sa registrovať). Prehľad zakúpených e-kníh, ktoré máme v knižnici aj v printovej verzii, nájdete TU.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218
Iveta Maarová iveta.maarova@uniba.sk
+421 2 9014 9382  
Mgr. Linda Malíková linda.malikova@uniba.sk
+421 2 9014 2115  
   
Fond geografickej literatúry B1-206
Mgr. Andrea Šoltýsová soltysova29@uniba.sk
+421 2 9014 9381  
   
Fond geologickej literatúry G-109
Mgr. Miloš Haverla milos.haverla@uniba.sk
+421 2 9014 2066  
   
Fond chemickej literatúry CH1-018
Mgr. Alexandra Ďuricová alexandra.duricova@uniba.sk
+421 2 9014 9201