Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

AKTUÁLNE OZNAMY

Vážené čitateľky a čitatelia, fondy Ústrednej knižnice budú OTVORENÉ od 2. marca 2021.

Aby ste si mohli knihu požičať, je potrebné vytvoriť si na ňu ŽIADANKU (návod na vytvorenie žiadanky) a počkať na mail od nás - potvrdíme vám akceptáciu žiadanky a dáme vám termín, v ktorom si knihy môžete prísť požičať. Bez vopred dohodnutého času, prosíme, knižnicu nenavštevujte, knihy pre vás pripravené nebudú.

Pred vytvorením žiadanky si, prosíme, prečítajte Režim knižnice od 2.3. a spôsob výpožičiek - sú v ňom zahrnuté podmienky pre vstup do priestorov. Nájdete v ňom aj odpovede na otázky týkajúce sa vrátenia kníh.

Termín vrátenia výpožičiek je: 20. apríl 2021.

Otváracie hodiny platné od 2. marca 2021

Otváracie hodiny (okrem Fondu geologickej literatúry):

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:30

Otváracie hodiny pre Fond geologickej literatúry:

Streda 14:30 - 16:30

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Prosíme o dodržiavanie nasledujúcich povinností čitateľov pre vstup do knižnice:

1. Predložiť negatívny výsledok antigénového / PCR testu nie starším ako 7 dní na vrátnici, prípadne pracovníčke v knižnici,

alebo predložiť potvrdenie o podaní druhej dávky vakcíny (od tohto očkovania musí uplynúť aspoň 14 dní),

alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace.

2. Mať prekryté horné dýchacie cesty a pri vstupe použiť dezinfekciu rúk.

3. Do priestorov knižnice vstupujte po jednom. Ak čakáte pred knižnicou, dodržujte v rade odstup minimálne 2 metre (nezdružujte sa pred knižnicami, ohrozujete tým seba i nás).

4. V ideálnom prípade poprosíme doniesť si so sebou vlastné písacie potreby (pre podpísanie výpožičného lístku).

Vedúca Ústrednej knižnice

Mgr. Ingrida Ivančová

ingrida.ivancovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Evidencia publikačnej činnosti (Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2020)

Elena Butkova G-415  
+421 2 9014 2068 elena.butkova@uniba.sk  

Preberanie podkladov na zaevidovanie prác a ohlasov

osobne:

pondelok - piatok od 9.30 do 12.00

v Podateľni Prif UK:

do priečinka Ústredná knižnica

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

Dištančné štúdium

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry G-109  
Judita Stanitz    
+421 2 9014 2066 judita.stanitz@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk  
Ľubica Czepiecová    
+421 2 9014 1101 lubica.czepiecova@uniba.sk