Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

AKTUÁLNE OZNAMY

Vážené čitateľky a čitatelia, fondy Ústrednej knižnice budú od 20. apríla 2021 otvorené v štandardnom režime bez potreby vopred dohodnutého času. Aj naďalej odporúčame využívať ŽIADANKU (návod na vytvorenie žiadanky), časenka však už nie je pre návštevu knižnice potrebná.

Termín vrátenia predĺžených výpožičiek je: 6. júl 2021. Končiacich študentov, ktorí nemajú možnosť osobne navštíviť knižnicu, poprosíme zaslať knihy poštou, ďakujeme.

V súvislosti so štátnymi skúškami v akademickom roku 2020/2021 NIE JE potrebné dávať si u nás potvrdiť vysporiadanie záväzkov študenta voči Ústrednej knižnici. Budeme Vás kontaktovať. Knihy môžete vrátiť osobne alebo doporučene poštou na adresu knižnice po absolvovaní štátnej skúšky.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny (okrem Fondu geologickej literatúry):

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

Otváracie hodiny pre Fond geologickej literatúry:

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 14:00 / 15:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Prosíme o dodržiavanie nasledujúcich povinností čitateľov pre vstup do knižnice: 

1. Majte prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a pri vstupe použite dezinfekciu rúk. 

2. Do priestorov knižnice vstupujte podľa stanoveného počtu čitateľov. Ak čakáte, dodržujte v rade odstup minimálne 2 metre (nezdružujte sa pred knižnicami, ohrozujete tým seba i nás). 

3. V ideálnom prípade poprosíme doniesť si so sebou vlastné písacie potreby (pre podpísanie výpožičného lístku).

Vedúca Ústrednej knižnice

Mgr. Ingrida Ivančová

ingrida.ivancovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Dištančné štúdium

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry G-109  
Judita Stanitz    
+421 2 9014 2066 judita.stanitz@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk