Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Fond geologickej literatúry je presťahovaný do pavilónu CH1-018 (v priestoroch Fondu chemickej literatúry).

Študovňa je momentálne dostupná vo fonde geografickej literatúry B1-206 a vo fonde biologickej a environmentálnej literatúry B1-218.

Bibliobox

Vážení čitatelia.

V rámci zefektívnenia služieb pre Vás sme zakúpili bibliobox. Môžete ho využívať výlučne na vrátenie požičanej literatúry z fondov Ústrednej knižnice PrifUK. Dočasne je umiestnený vo vestibule fakulty a môžete ho používať od stredy 21. 6. 2023.

Bude otvorený bez časového obmedzenia (s výnimkou času, keď bude pracovník knižnice vykladať knihy z biblioboxu a podľa toho, ako bude otvorená budova Prírodovedeckej fakulty UK). Všetky potrebné informácie k fungovaniu biblioboxu nájdete priamo na ňom.

Čitatelia si môžu skontrolovať stav vrátenej literatúry vo svojom výpožičnom konte nasledujúci pracovný deň.

Čitateľov budeme informovať na univerzitnom maili o odpísaní vrátených kníh z ich výpožičného konta.

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

Pred návštevou odporúčame vytvoriť si minimálne deň vopred ŽIADANKU (návod na vytvorenie žiadanky) - knihy budú pre Vás pripravené na druhý deň.

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Od 21.4.2022 nie je v interiéri povinný respirátor. Ak patríte k rizikovej skupine alebo prejavujete známky respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme majte i naďalej v priestoroch knižnice prekryté horné dýchacie cesty.

Pri vstupe do knižnice použite dezinfekciu rúk.

Vedúca Ústrednej knižnice

Ing. Mária Andočová

maria.andocovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Elektronické zdroje

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Prehľad zakúpených e-kníh na platforme ProQuest nájdete TU (odporúčame sa registrovať). Prehľad zakúpených e-kníh, ktoré máme v knižnici aj v printovej verzii, nájdete TU.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry CH1-018  
Jaroslav Černý    
+421 2 9014 9201 jaroslav.cerny@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk