Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

UPOZORNENIE

Vzhľadom na aktuálne opatrenia obmedzujúce voľný pohyb osôb boli termíny vrátenia výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunuté do 17. 2. 2021.

Všetky fondy Ústrednej knižnice budú do 5. 2. 2021 zatvorené.

Vedúca Ústrednej knižnice

Mgr. Ingrida Ivančová

ingrida.ivancovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Evidencia publikačnej činnosti (Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2020)

Elena Butkova G-415  
+421 2 9014 2068 elena.butkova@uniba.sk  

Preberanie podkladov na zaevidovanie prác a ohlasov

osobne:

pondelok - piatok od 9.30 do 12.00

v Podateľni Prif UK:

do priečinka Ústredná knižnica

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry G-109  
Judita Stanitz    
+421 2 9014 2066 judita.stanitz@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk  
Ľubica Czepiecová    
+421 2 9014 1101 lubica.czepiecova@uniba.sk