Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny (okrem Fondu geologickej literatúry):

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

Otváracie hodiny pre Fond geologickej literatúry:

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 14:00 / 15:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Prosíme o dodržiavanie nasledujúcich povinností čitateľov pre vstup do knižnice: 

1. Majte prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom, šatkou alebo inou obdobnou ochrannou pomôckou a pri vstupe použite dezinfekciu rúk. 

2. Do priestorov knižnice vstupujte podľa stanoveného počtu čitateľov. Ak čakáte, dodržujte v rade odstup minimálne 2 metre (nezdružujte sa pred knižnicami, ohrozujete tým seba i nás).

Vedúca Ústrednej knižnice

Mgr. Ingrida Ivančová

ingrida.ivancovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Elektronické zdroje

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry G-109  
Judita Stanitz    
+421 2 9014 2066 judita.stanitz@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk