Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení čitatelia, Fond geologickej literatúry je presťahovaný do pavilónu CH1-018 (v priestoroch Fondu chemickej literatúry).

Študovne vo fondoch chemickej, biologickej a geologickej literatúry sú NEDOSTUPNÉ. V prípade, že potrebujete využiť študovňu, navštívte Fond geografickej literatúry (B1-206).

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Piatok 9:00 - 12:00

Pred návštevou odporúčame vytvoriť si minimálne deň vopred ŽIADANKU (návod na vytvorenie žiadanky) - knihy budú pre Vás pripravené na druhý deň.

PODMIENKY VSTUPU A BEZPEČNOSŤ

Prosíme o dodržiavanie nasledujúcich povinností čitateľov pre vstup do knižnice: 

1. Od 21.4.2022 nie je v interiéri povinný respirátor. Ak patríte k rizikovej skupine alebo prejavujete známky respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme majte i naďalej v priestoroch knižnice prekryté horné dýchacie cesty.

2. Pri vstupe použite dezinfekciu rúk.

Vedúca Ústrednej knižnice

Ing. Mária Andočová

maria.andocovauniba.sk

Pavilón G, č. dverí 416

+421 2 9014 2094

Elektronické zdroje

Do pozornosti dávame možnosť využiť Externé informačné zdroje (návod na vzdialený prístup je na stránke EIZ) a Zoznam elektronických dokumentov, ktorý sme pre vás v pripravili v zjednodušenej verzii - nájdete v ňom odkazy na zverejnené učebné texty, slovníky a iné, ktoré sú prístupné aj na stránkach jednotlivých katedier Prif UK.

Prehľad zakúpených e-kníh na platforme ProQuest nájdete TU (odporúčame sa registrovať). Prehľad zakúpených e-kníh, ktoré máme v knižnici aj v printovej verzii, nájdete TU.

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218  
Iveta Maarová    
+421 2 9014 9382 iveta.maarova@uniba.sk  
Mgr. Linda Malíková    
+421 2 9014 2115 linda.malikova@uniba.sk  
     
Fond geografickej literatúry B1-206  
Mgr. Andrea Šoltýsová    
+421 2 9014 9381 soltysova29@uniba.sk  
     
Fond geologickej literatúry CH1-018  
Jaroslav Černý    
+421 2 9014 9201 jaroslav.cerny@uniba.sk  
     
Fond chemickej literatúry CH1-018  
Mgr. Iveta Majerčíková    
+421 2 9014 9201 iveta.majercikova@uniba.sk