Evidencia publikačnej činnosti


AKTUALITY

Od 1. februára 2022 vstúpila do platnosti vyhláška 397/2020, ktorou sa menia kategórie evidovaných prác a ohlasov. Bližšie informácie boli zaslané vedúcim katedier, v prípade otázok sa obráťte na maria.andocovauniba.sk.

Metodika CREPČ 2022 TU

Vyhláška 397/2020 TU

Tabuľka s kritériami (príloha 4 z metodiky) TU

Informácie o evidencii publikačnej činnosti poskytujú:

Elena Butková G-415
+421 2 9014 2068 elena.butkova@uniba.sk
Eliška Matejíková G-415
+421 2 9014 2171 eliska.matejikova@uniba.sk
Ing. Mária Andočová G-416
+421 2 9014 2094 maria.andocova@uniba.sk

Preberanie podkladov na zaevidovanie prác a ohlasov

V prípade podkladov k týmto typom prác: vedecká monografia, editovaná vedecká kniha, kapitola v editovanej vedeckej knihe využite hlavne elektronickú komunikáciu a PDF súbor s celou prácou alebo vybranými časťami posielajte výlučne na mail prif.kniznica@uniba.sk. Pre zaevidovanie prác je nutné poskytnúť e-verziu prác alebo jej sken (dodá autor). Ak je to možné, zasielajte nám nezaheslované súbory.

V prípade podkladov k ostatným kategóriám a ohlasom uprednostňujeme elektronickú formu. Ak to z relevantného dôvodu nie je možné, nechajte nám podklady v Podateľni Prif UK v priečinku Ústrednej knižnice, alebo sa zastavte v kancelárii G-415 a G-416.