Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie študijnej literatúry a časopisov

Študijná literatúra sa vyhľadáva cez stránky:

 

Akademickej knižnice Univerzity Komenského:

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog

 

Online katalógu Centra vedecko-technických informácií SR:

katalog.cvtisr.sk/opac

 

Univerzitnej knižnice v Bratislave:

https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?skin=skp

 

 

Časopisy sa vyhľadávajú cez stránku

https://chamo-skp.kis3g.sk/search/query?theme=skp

 

 

Externé informačné zdroje, prístupné pre Univerzitu Komenského:

http://staryweb.uniba.sk/index.php?id=1867