INIS

International Nuclear Information System (INIS)

Inis predstavuje bohaté skúsenosti a rozsiahlu databázu informácií v oblasti jadrovej energie, ktorá obsahuje viac ako 3,3 milióna záznamov. Obsahuje unikátne kolekcie viac než 250.000 full-textových dokumentov  netradičnej literatúry (NCL),ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom obchodných kanálov.

Inis, v spolupráci s členskými štátmi vypracovala viacjazyčný tezaurus. Jedná sa o unikátny viacjazyčný glosár v
jadrovej oblasti a slúži ako hlavný nástroj pre indexovanie a opis jadrových informácií, vedomostí v štruktúrovanej forme,
ktorý pomáha v mnohojazyčnom a schématickom vyhľadávaní v databáze Inis.Ponúka on-line prístup k unikátnej kolekcii
nekonvenčnech literatúry (NCL) o rozlohe 250.000 plno textových  dokumentov, ako sú vedecké a technické
správy, zborníky z konferencií, patenty a práce, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom komerčných kanálov.

cieľom je:
- zvýšiť povedomie o systéme Inis, jeho produktoch , službách a zdôrazniť výhody pre existujúcich i potenciálnych užívateľov
Pomocou svojich členskych centier, Inis pomáha vytvoriť národné Inis centrá v rozvojových krajinách transferom poznatkov
a know-how v oblasti zberu údajov a spracovania informácií .

 

www.iaea.org/index.html

 

Databáza je prístupná v Chemickej knižnici Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Mlynskej doline ,
pavilón CH1, počas otváracích hodín