Záverečné práce, vysporiadanie záväzkov

FORMULÁR O VYSPORIADANÍ ZÁVÄZKOV

V akademickom roku 2021/2022 majú končiaci študenti opäť povinnosť potvrdiť si formulár o vysporiadaní záväzkov voči Ústrednej knižnici a osobitne v knižnici svojej katedry.

Formulár pre končiacich študentov Bc. a Mgr. štúdia nájdete TU.

Formulár pre končiacich doktorandov nájdete TU.

Vrátiť knihy a potvrdiť si formulár stačí aj krátko pred dňom obhajoby, resp. v deň obhajoby. Nie je potrebné ho potvrdzovať vo veľkom predstihu, aby ste mohli mať požičané knihy až do záverečných skúšok.

Formulár je potrebné nechať si potvrdiť bez ohľadu na to, či ste boli našim aktívnym čitateľom/čitateľkou alebo nie. Formulár sa odovzdáva na príslušné študijné oddelenie, nie do knižnice.