Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Komunitná záhrada

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrá myseľ

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor, ktorý nás bude učiť a zbližovať.

Rád by si pomohol a máš chuť pestovať alebo sa to naučiť a hľadáš priestor na realizáciu? Tak potom využi svoj voľný čas a zapoj sa do vytvárania komunitnej záhrady!

Komunitná záhrada Prírodovedeckej fakulty UK je vytváraná s odbornou pomocou Botanickej záhrady https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk/ 

Príď nám pomôcť do komunitnej záhrady

Jedlé gaštany v záhrade

Dňa 13.11. 2018 o 16:00 sa stretneme v komunitnej záhrade a budeme sadiť mladé stromčeky jedlého gaštanu a pripravíme záhradu na zimu. 
Mesto stretnutia pred hlavným vchodom do fakulty. Oneskorenci môžu prísť priamo do komunitnej záhrady.
Viac info na facebookovom evente.
https://www.facebook.com/events/2238828896394392/
Tešíme sa na teba!

Aktivity

1. Hmyzí hotel

2. Bylinková špirála

3. Kompostér

4. Prednášky

5. Výskum a články o komunitných záhradách

Viac info

Komunitná záhrada v slovenčine  [.pptx] [.pdf]

Community Garden in English [.pptx]  [.pdf]

Kde je záhrada? [.jpg]

Plánik vybudovania komunitnej záhrady PriF UK [.jpg]

Facebook: https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK/

Email: KomunitnaZahradaPrifUKgmail.com