Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Komunitná záhrada

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrá myseľ

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor,
ktorý nás bude učiť a zbližovať.

Rád by si pomohol?

Máš chuť pestovať alebo sa to naučiť
a hľadáš priestor na realizáciu?

Využi svoj voľný čas a zapoj sa do vytvárania komunitnej záhrady!

Stretni sa s nami v zimnom semestri na úvodnom stretnutí 3.10 na Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti B2-333

Aktivity

1. Hmyzí hotel

2. Bylinková špirála

3. Kompostér

4. Prednášky

5. Výskum a články o komunitných záhradách

Viac info

Komunitná záhrada v slovenčine  [.pptx] [.pdf]

Community Garden in English [.pptx]  [.pdf]

Kde bude záhrada? [.jpg]

Mapka komunitnej záhrady PriF UK [.jpg]

Facebook: https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK/

Email: KomunitnaZahradaPrifUKgmail.com