Komunitná záhrada

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrá myseľ

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor,
ktorý nás bude učiť a zbližovať.

Radi by ste pomohli?

Máte chuť pestovať alebo sa to naučiť
a hľadáte priestor na realizáciu?

Využite svoj voľný čas a zapojte sa do niečoho prospešného!

Stretnite sa s nami každý utorok o 17:00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti B2-333

2018/03/23 Príprava hmyzieho hotela v rámci Komunitnej záhrady na PriF UK

Fotogaléria z budovania hmyzieho hotela

Viac info

Komunitná záhrada v slovenčine  [.pptx] [.pdf]

Community Garden in English [.pptx]  [.pdf]

Kde bude záhrada? [.jpg]

Mapka komunitnej záhrady PriF UK [.jpg]

Facebook: https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK/

Email: KomunitnaZahradaPrifUKgmail.com

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]