Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Komunitná záhrada

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrá myseľ

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor,
ktorý nás bude učiť a zbližovať.

Radi by ste pomohli?

Máte chuť pestovať alebo sa to naučiť
a hľadáte priestor na realizáciu?

Využite svoj voľný čas a zapojte sa do niečoho prospešného!

Stretnite sa s nami každý

  • utorok o 17:00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti B2-333
  • piatok o 14:00 hod. v Komunitnej záhrade - kde?

Aktivity

1. Hmyzí hotel

2. Bylinková špirála

3. Kompostér

4. Prednášky

5. Výskum a články o komunitných záhradách

Viac info

Komunitná záhrada v slovenčine  [.pptx] [.pdf]

Community Garden in English [.pptx]  [.pdf]

Kde bude záhrada? [.jpg]

Mapka komunitnej záhrady PriF UK [.jpg]

Facebook: https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK/

Email: KomunitnaZahradaPrifUKgmail.com

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]