Jedáleň GASTROLine

Jedáleň GASTROLine PRIF UK

Prírodovedecká fakulta, prevádzka GASTROLine s.r.o.

PriF UK, Mlynská dolina II. , pavilón CH1 (chemický) pri vrátnici

Kontakt: Pavol Mikula, mikula(at)gastroline.sk;  prifuk.gastroline(at)gmail.com

CENA OBEDOVÉHO MENU JE:  3,60 €

MENU OBSAHUJE: polievku 0,33 l, hlavné jedlo + príloha, zeleninová obloha

Webová stránka http://www.gastroline.sk/jedalen-prifuk.html

Aktuálny jedálny lístok