Jedáleň GASTROLine

Jedáleň GASTROLine PRIF UK

Prírodovedecká fakulta, prevádzka GASTROLine s.r.o.

PriF UK, Mlynská dolina II. , pavilón CH1 (chemický) pri vrátnici

Kontakt: jedalen.prifukdelikanti.sk

CENA OBEDOVÉHO MENU JE:  4,20 €

MENU OBSAHUJE: polievku 0,33 l, hlavné jedlo + príloha, zeleninová obloha

Webová stránka http://www.gastroline.sk

Aktuálny jedálny lístok a obedové menu http://www.delikanti.sk/jedalny-listok/prifuk_menu.pdf