Časopis Svet prírody

Potrebuje akademická obec na Slovensku nový vedecko-populárny časopis?

Vážená akademická obec, vážení študenti a záujemcovia o  prírodu!

Radi by sme vás všetkých upozornili, že v roku 2015 založený  populárno-vedecký časopis Svet prírody už od júnového čísla 2016 začína vychádzať samostatne. Poslaním časopisu je byť všeobecnou platformou vzájomnej komunikácie slovenskej prírodovedeckej a biomedicínskej obce, študentov stredných a  vysokých škôl a záujemcov o prírodu vôbec.

Časopis uverejňuje príspevky od autorov všetkých  uvedených  kategórií a redakčná rada Sveta prírody sa snaží o to, aby  príspevky boli zaujímavé a prístupné pre nás všetkých. Je  tiež želateľné publikovať vo Svete prírody nielen články z  rôznych oblastí prírodných vied a biomedicíny, ale aj námety  na diskusie týkajúce sa školstva, previazanosti školstva a  Slovenskej akadémie vied, zvyšovania úrovne vysokých škôl v  národnom i medzinárodnom rozmere atď.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa možnosti kúpy Sveta  prírody, ale hlavne jeho predplatenia a zabezpečenia si jeho  bezproblémového odberu, nájdete na webovej stránke Sveta prírody: www.svetprirody.cvtisr.sk (stránka už nefunguje)

Časopis Svet prirody - titulka [.png]  alebo  [.tif]

V mene redakčnej rady

Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Ecology
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15  Bratislava
SLOVAKIA
e-mail: klembara@fns.uniba.sk
Tel.: 00421 2 60296257
Mobil: 00421 905 372484