Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky

Zbohom, papierové protokoly!20. 01. 2020

Množstvo papiera, ktoré sa u nás každý semester spotrebuje len na protokoly z laboratórnych cvičení je značné. Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie sa preto...

Prihlášky na ERASMUS+ program08. 01. 2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že do 29.2.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný...

Uchádzači o bakalárske štúdium07. 01. 2020

Termín pre podanie prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 15.03.2020

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na separovanie...15. 08. 2019

Nové nádoby/koše nájdete v pavilóne B1 podlažie 0 pri prezentačnom centre AMOS, a v tom istom pavilóne pri vstupe do pavilónu G podlažie -1.

PhD. Study 20. 06. 2019

Doctoral studies at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava

Sú fundamentálne konštanty naozaj konštantné?03. 06. 2019

V prestížnom vedeckom časopise Physical Review Letters vyšla štúdia slovenského vedca LUKÁŠA F. PAŠTEKU z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie UK. V...

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK10. 11. 2018

Osobnosti zo všetkých sekcií v krátkych video-prezentáciách predstavujú seba, štúdium a výskum na fakulte.

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty UK02. 08. 2018

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Komunitná záhrada20. 03. 2018

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor, ktorý nás bude učiť a zbližovať. Rád by si pomohol a máš chuť pestovať alebo sa to naučiť a hľadáš priestor...

Zahraničné exkurzie11. 01. 2018

Odborné zahraničné exkurzie, ktoré organizujú Katedra krajinnej ekológie, Katedra ekológie a Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Správy od 11 do 20 z 25