Could Fundamental Constants Be Neither Fundamental nor Constant?

Sú fundamentálne konštanty naozaj konštantné?

Máme vyše dvadsať konštánt. Fyzici neveria, že sme na konci (rozhovor)
31.05.2019  https://tech.sme.sk/
V prestížnom vedeckom časopise Physical Review Letters vyšla štúdia slovenského vedca LUKÁŠA F. PAŠTEKU z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rozhovore pre SME približuje svoj výskum a čo by zmeny v konštantách pre vedu mohli znamenať.

Lukáš F. Pašteka (33)
Vyštudoval odbor Teoretická a počítačová chémia na PríF UK v Bratislave. Po doktoráte tri roky pôsobil na Massey University v Aucklande na Novom Zélande. Venuje sa predovšetkým relativistickým kvantovochemickým výpočtom s aplikáciami vo výskume novej fyziky, vlastností ťažkých a superťažkých prvkov a ultrapresnej spektroskopie.

“We know that we need to go beyond the Standard Model, but it's unclear which direction we should go, whether it's string theory or supersymmetry or some other theory,” said Lukas Pasteka, a physicist at Comenius University in Slovakia who was the lead author of the new paper.

https://www.insidescience.org/news/could-fundamental-constants-be-neither-fundamental-nor-constant

https://physicsworld.com/a/shifting-fundamental-constants-could-be-revealed-by-shrinking-crystals/

https://arstechnica.com/science/2019/04/want-to-find-changing-fundamental-constants-measure-the-length-of-crystal/

https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.122.160801